Landsbygdsnätverket
Artikel_2_ellös_bild 2

Företaget har redan smygstartat sin verksamhet. Bland annat gjorde de mat till en kvinnofestival i Uddevalla i höstas. Här syns Mervat, Riemaz, Safa och Hadel.

Integration över grytorna

Att starta företag, gynna lokala matproducenter och främja integrationen. Det är de högt satta målen för Mångfaldsmat Orust.

Till lilla Ellös på Orust har det anlänt runt 250 asylsökande under den senaste tiden. Lokalbefolkningen har engagerat sig och bland annat genom fotboll, ukuleleundervisning och språkträffar har de nya och gamla ortsborna kommit närmare varandra. Kontakter har skapats mellan arbetsgivare och asylsökande vilket lett till praktik och till och med jobb i vissa fall.

Men oftast har det varit männen som tagit initiativ och varit drivande för att hitta sysselsättning och knyta kontakter.

- När vi fick höra talas om Yallatrappan i Malmö så blev vi lite överraskade över att det projektet drivs helt och hållet av kvinnor och att de nu har ett så framgångsrikt företag. Vi tänkte att om de kan göra det så kan vi också göra det här på Orust, förklarar 22-åriga Reem Omer, själv asylsökande och projektledare för Mångfaldsmat Orust.

Artikel_2_reem_omer_opt

Projektledare Reem Omer.

Drivs av de asylsökande

Initiativet till projektet kommer från de asylsökande och från ortsborna. Projektet leds och drivs av de asylsökande själva, det är en av de bärande idéerna med Mångfaldsmat Orust.
Idag ingår 21 kvinnor i åldrarna 19 till 60 år i projektet, alla med skiftande erfarenhet och utbildning. Fem av dem är svenskar och de andra kommer från bland annat Syrien, Somalia, Iran, Etiopien, Gambia och Nigeria. Bland dem finns även palestinsk, armenisk och eritreansk matkultur representerad.

– Första steget i projektet var att vi ordnade en studiecirkel på Studieförbundet Vuxenskolan där vi lagade mat från våra hemländer, pratade om våra olika kulturer och lärde varandra recept. Tanken är att vi nu ska sätta samman en bok med recept från alla våra olika hemländer. Samtidigt går vi in i nästa fas och det handlar då om att göra en marknadsanalys och undersöka om vi kan starta ett företag, berättar Reem Omer.

Start till sommaren

Projektet har beviljats anslag från Tillväxtverket för att göra en förstudie. Planeringsstadiet består också av ett besök i Malmö för att träffa kvinnorna bakom Yallatrappan. Om förberedelserna går planenligt kan företaget starta sin verksamhet redan till sommaren.

– Det är vår förhoppning iallafall. Sedan får vi se under vilka former vi ska driva företaget och hur verksamheten ska inriktas, om det blir catering, en foodtruck, ett kafé eller någonting annat, förklarar Reem Omer.
En viktig del i projektet är också att på olika sätt involvera lokala matproducenter på Orust och i närområdet.

– Vår tanke är att göra en ordentlig analys av det lokala utbudet och sedan etablera kontakt med lantbrukarna och matproducenterna här omkring så att vi kan informera om vilka behov vi har. Vi vill hitta samarbeten som gynnar alla parter, säger Reem Omer.

Artikel_2_ellös_bild 3

Både svenskar och nyanlända är med i projektet som är en verklig smältdegel med en lång rad olika matkulturer. Jawaher, Ingvor och Anna jobbar med disken efter ett arbetspass.

Företaget har smygstartat

Faktum är att företaget på sätt och vis redan har smygstartat sin verksamhet. Ryktet om matlagningscirkeln har spridit sig. Under det gångna året har kvinnorna bland annat lagat mat till ett antal organisationer och föreningar och även till en internationell kvinnofestival som hölls i Uddevalla i höstas, berättar Reem Omer.
– Det har verkligen varit jätteroligt och bra för oss. Vi har fått testa på vår verksamhet och vi vet att vi kan klara det!
Idag bor många av projektdeltagarna på asylboende och för att kunna stanna på Orust och arbeta med företaget måste de hitta en egen bostad, vilket inte alltid är enkelt. Här är de svenska deltagarna i projektet viktiga. De kan vara behjälpliga med kontakter med myndigheter, fastighetsägare och andra.

Framtidstron är på topp bland deltagarna. De eventuella hinder som kan tänkas dyka upp under vägen är man fast beslutna att ta sig förbi. Om två år tror Reem Omer att Mångfaldsmat Orust har etablerat sitt företag på marknaden.
– Då tror jag att vi har hunnit växa och blivit en riktigt bra verksamhet som gynnar inte bara oss i projektet utan även de som bor här och lokala matproducenter, säger Reem Omer och tillägger:
– Förhoppningsvis kan vi också bidra till att ge en annorlunda och lite bättre syn på invandrare. Vi har idéer, vi vill arbeta och vi vill ge något tillbaka till samhället.

Text: Jakob Hydén

FAKTA: Yallatrappan i Rosengård i Malmö startade 2006 som ett projekt med syfte att ge invandrarkvinnor sysselsättning och försörjning. Idag är Yallatrappan ett arbetsintegrerande socialt företag med verksamhet inom bland annat catering, sömnad och lokalvård.

Läs samtliga artiklar i serien med goda integrationsexempel.

Publicerades