Landsbygdsnätverket
Mats Gustafsson har hunnit med att bygga upp ett tiotal biogasanläggningar runt om i norra Sverige.

Mats Gustafsson har hunnit med att bygga upp ett tiotal biogasanläggningar runt om i norra Sverige.

Innovationslusta gav småskalig biogas

Med kunskap, nyfikenhet och en rejäl portion innovationslusta har Mats Gustafsson gått i bräschen för biogas på gårdsnivå i Sverige. Hans första egenhändigt konstruerade anläggning har fått ett tiotal efterföljare i norra Sverige – och en i Tanzania.

Allt började 2009 då Mats Gustafsson och hans pappa började fundera på hur man bättre skulle ta tillvara kogödseln från den egna gården i jämtländska Yttergärde. De sökte investeringsstöd och började bygga en anläggning från grunden.

– Det var en hel del olyckskorpar som förklarade att det aldrig skulle fungera, att det inte skulle gå att få ekonomi i anläggningen och att vår gård med 65 kor var för liten. Men vi byggde efter eget huvud, vi hade egentligen ingen riktig ritning utan anpassade oss efter hand, och så använde vi billiga standardkomponenter istället för dyr importerad specialutrustning. Då går det att pressa kostnaderna rejält, förklarar Mats Gustafsson som är utbildad teknikagronom.

Många besökare

Biogasanläggningen stod klar 2010. Den fungerade som tänkt och snart började nyfikna kollegor strömma till gården på studiebesök. En av hans grannar beställde en likadan anläggning och under åren som följde byggde Mats Gustafsson ett tiotal liknande anläggningar på gårdar runt om i norra Sverige. Genom ett SIDA-projekt fick Mats Gustafsson även åka till Tanzania och bygga en liten biogasanläggning åt en skola.

– Från början fanns det inga tankar på att utveckla detta till en verksamhet, men uppenbarligen fanns det en efterfrågan. Det är många som har insett att det är en win-win-situation för ett småskaligt lantbruk som kan sänka sina kostnader och samtidigt göra en insats för miljön. Nästan alla de här gårdarna är självförsörjande på el plus att de kan reducera användningen av handelsgödsel och minska utsläppen av växthusgaser, förklarar Mats Gustafsson.

Siktar på Norge

Nu har efterfrågan på gårdsbaserade biogasanläggningar minskat i norra Sverige, vilket gör att Mats Gustafsson även siktar in sig på andra branscher och andra områden.

– Norge har satt som mål att 30 procent av all gödsel ska gå genom en biogasanläggning 2020 och det arbetet är bara precis påbörjat så det ser jag som en stor marknad. Dels kommer vi försöka få ut lantbrukskonceptet, men vi kommer också rikta in oss på deras fiskeindustri som ju är enorm, säger Mats Gustafsson.

Text: Jakob Hydén
Foto: Tommy Andersson, Dolly Hedlund, Mats Gustafsson

Mer information

Namn: MMG Konsult

Ägare av företaget: Mats Gustafsson

Kontaktperson: Mats Gustafsson, 070-226 75 33

Start- och slutdatum för satsningen: 2009-2011 skedde projektering. Stöd beviljades under perioden 2007-2014.

Se fler innovativa projekt som nominerats till Ullbaggen Länk till annan webbplats.

Publicerades