Landsbygdsnätverket
Naturbruksskolan och utrikesfödda

Rapporten visar att fler utrikesfödda får jobb efter att ha gått naturbruksskola jämfört med andra yrkesutbildningar.

Goda resultat när naturbruksskolor vänder sig till utrikesfödda

Hur kan fler utrikesfödda få utbildning och praktik inom de gröna näringarna med sikte på varaktiga jobb? Det är frågeställningen i rapporten Naturbruksskolorna och integration som släpps idag. Det är Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp som tagit fram rapporten tillsammans med Naturbruksskolornas förening.

– Det finns ett stort behov av arbetskraft inom de gröna näringarna och nyanlända och asylsökande skulle kunna täcka en del av de behoven. Hos dem finns både erfarenhet och kunskap, säger Madelene Nelson som är kanslirepresentant för integrationsgruppen.

Rapporten visar att Naturbruksskolors satsningar för nyanlända och asylsökande har gett goda resultat jämfört med andra arbetsmarknadssatsningar på yrkesutbildning. Detta mätt i andelen deltagare som finns kvar inom näringen som anställda eller egna företagare. Naturbruksskolornas styrka är att de ha kompetenta lärare, rätt utrustning, lång utbildningserfarenhet och ett stort kontaktnät inom branschen.

En viktig del i rapporten handlar om vilka möjligheter och hinder som finns för genomförandet av utbildningssatsningar för nyanlända och asylsökande.

–För att lyckas i arbetet som utbildningsanordnare är det viktigt att vara aktiv och skapa nya kontaktnät utanför de traditionella, det gäller också regionala samarbeten. Dessutom bör man samarbeta med Arbetsförmedlingen och kommuner vilka ger möjlighet att med gemensamma informationsinsatser nå nya målgrupper, konstaterar Ulla Nilsson som har skrivit rapporten.

Rapporten i sin helhet finns på följande sida. Öppnas i nytt fönster.

Publicerades