Landsbygdsnätverket
Per-Uno Alm, projektledare för Solelkluster Sydöstra Skåne och Kristin Persson, verksamhetsledare på LEADER Sydöstra Skåne.

Per-Uno Alm, projektledare för Solelkluster Sydöstra Skåne och Kristin Persson, verksamhetsledare på LEADER Sydöstra Skåne.

De satsar mot solcellstoppen

På bara ett år har antalet solceller i sydöstra Skåne fördubblats. Men projektet Solelkluster Sydöstra Skåne nöjer sig inte med det – till 2025 vill man skapa Sveriges solcellstätaste region.

När det gäller förnyelsebar solenergi ligger Sverige långt efter exempelvis Danmark och Tyskland. Det är något som leaderprojektet Solelkluster sydöstra Skåne vill ändra på.

– I sydöstra Skåne har vi idag runt 230 solcellsanläggningar. På motsvarande befolkningsunderlag i Danmark har de 2 000 anläggningar och i Tyskland 8 000. Och vi kan inte skylla på antalet soltimmar, förutsättningarna är desamma, förklarar Per-Uno Alm.

Till vardags arbetar han som hållbarhetsstrateg på Sparbanken Syd i Ystad. Han leder projektet som finansieras av LEADER Sydöstra Skåne. Tanken är att genom informationsspridning och utbildning få fler privatpersoner och företag att våga satsa på solel. För att nå ut till så många som möjligt använder projektet exempelvis byalag och föreningar eller vänder sig till grannarna i ett kvarter för gemensamma träffar.

Kraftig ökning

Träffarna har varit väldigt välbesökta, och effekten har inte låtit vänta på sig. Mellan 2015 och 2016 ökade antalet anläggningar från 113 till 230, med andra ord en uppgång med 114 procent vilket är en klart större ökning än i resten av Skåne.

– Det finns inget som säger att vi inte skulle kunna komma ikapp Danmark och Tyskland, och till och med gå om dem. Teknologin är idag robust. En anläggning har garanti på 25 år men fungerar som regel i minst 40 år. Och priset har sjunkit med 80 procent under de senaste åtta åren, förklarar Per-Uno Alm.

En fråga som ofta väcks i samband med träffarna är osäkerheten kring den svenska lagstiftningen. I media har man då fångat upp debatten om framtida skattehöjningar eller andra ändrade regler.

Elnätet som batteri

– Det där bygger på en missuppfattning. När det handlar om elproduktion för eget bruk så ligger regelverket och lagstiftningen fast. Då har du rätt att använda elnätet som ett batteri, det vill säga att den energi du inte använder, exempelvis under sommaren, har du rätt att ladda upp i nätet.

Solelkluster Sydöstra Skåne är en samverkan mellan Sparbanken Syd, Ystads kommun, Rotary S:t-Petri, Villaägarföreningen och Svarte Byalag. Kristin Persson, verksamhetsledare på LEADER Sydöstra Skåne, har stora förhoppningar på projektet.

– Det är helt klart en fråga som ligger i tiden och vi tror verkligen på arbetssättet. Nu satsar vi på att bli Sveriges solcellstätaste region och det tror jag verkligen är möjligt. Hittills har runt 1000 personer varit på informationsträffarna och det tror jag kommer ge resultat.

Text och foto: Jakob Hydén

Många byggnader på landsbygden är potentiella leverantörer av solenergi.

Många byggnader på landsbygden är potentiella leverantörer av solenergi.

Publicerades