Landsbygdsnätverket
Maria Casal och Andreas Gylling, Kramfors kommun

Maria Casal och Andreas Gylling, Kramfors kommun. Foto: Kramfors kommun

Civilsamhället nyckeln i Kramfors

Ett stort engagemang från civilsamhället och täta kontakter mellan de berörda myndigheterna. Det har varit nycklarna i Kramfors lyckade arbete med nyanlända flyktingar.

Kramfors kommun med 18 500 invånare har sedan 2013 tagit emot runt 1400 asylsökande personer. Som på många andra håll i landet har det ställt höga krav på kommunorganisationen för att få ett så värdigt och effektivt mottagande som möjligt.

Kommunens integrationsstrateg Maria Casal tvekar dock inte när hon ska förklara vem som har dragit det tyngsta lasset under de senaste årens stora flyktingmottagande.

– Det är hela civilsamhället, kommunens olika föreningar och privatpersoner som har stått för det stora arbetet och skapat en meningsfull tillvaro för de nyanlända som väntar på besked från Migrationsverket. Det har varit många olika aktiviteter, språkkaféer, klädinsamlingar och annat, ofta med väldigt kort varsel. Mitt uppdrag i allt detta har varit att samordna insatserna och hjälpa till med information och kontakter, berättar Maria Casal.

Nyckelfaktorer

– Lagstiftningen och ansvarsfördelningen är ganska knapphändig. Migrationsverket ska utreda och kommunen ska erbjuda skola till barnen, mer än det finns egentligen inte fastlagt. Det finns inget som säger att någon ska göra allt det där andra som är så viktigt och det är därför civilsamhällets insats är så otroligt viktigt. Utan dem hade det inte gått!

En annan nyckelfaktor har varit det täta samarbetet mellan alla berörda parter: allt från kommunens politiker och tjänstemän, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket till föreningar och enskilda privatpersoner.

– Vår litenhet är definitivt en styrka. Jag har jobbat jättenära Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens personal och sett till att det inte finns några vattentäta skott. Vi har lärt känna varandra och hjälpts åt att täcka de här luckorna som det inte är uttalat vem som har ansvar för, säger Maria Casal.

”Stor möjlighet”

Kommunens landsbygdsutvecklare Andreas Gylling ser flyktingmottagningen som en stor möjlighet för Kramfors att utvecklas. Men det kommer krävas en hel del insatser från olika aktörer för att ta vara på chansen.

– Först och främst handlar det förstås om att de ska känna att de får ett riktigt bra mottagande, att de känner sig välkomna och inkluderade i det nya samhället. Men för att få dem som får uppehållstillstånd att stanna i Kramfors kommer det krävas nätverk, bostäder och framför allt jobb. Därför arbetar vi nu hårt med matchning av kompetens. Detta är en av de stora utmaningarna som finns just nu, säger Andreas Gylling.

Maria Casal ser också en annan vinst för kommunen, nämligen i den interna kommunala arbetsgången.

– Flyktingmottagningen har fått oss att arbeta mer kommunövergripande, inte bara enheterna eller förvaltningarna var för sig. Det har öppnat upp dörren för ett nytt och bättre sätt att arbeta framöver även i andra frågor, tror jag.

Text: Jakob Hydén

Publicerades