Landsbygdsnätverket

Bushresan - för att betande djur gör skillnad

Sverige förbuskas. Det vill vi berätta om. Genom så kallade bushresor gavs politiker och tjänstemän möjlighet att åka på en tur genom ett landskap som formats av decenniers politiska beslut och marknadens utveckling.

Före_efter_naturbete

Ett tydligt exempel på en naturbetesmark som betas och hur den ser ut några år efter att djuren försvinnit från markerna. Foto: Tore Hagman

Tillsammans formar vi landskapet

Målet med bushresan var att få en ökad medvetenhet om betydelsen av att det finns företag med betande djur i bygderna. Detta för att bevara ett artrikt och vackert landskap, som ger goda förutsättningar för säkra livsmedel, arbetstillfällen, bra boendemiljö, turism, rekreation och pollinerande insekter.

Målet var även att peka på de politiska beslut som ligger bakom hur våra landskap ser ut idag och visa på vilka åtgärder som politiker och tjänstemän kan göra för att vända trenden till en positiv utveckling för bygden, invånarna och hela kommunen.

Jönköping först ut

Måndagen den 8 juni mellan klockan 9.00 och 14.30 gick första bushresan i landet av stapeln i Jönköpings län. Resan gick genom biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Medbjudna var politiker på lokal, regional och nationell nivå samt tjänstemän från offentlig förvaltning. Viktiga organisationer och företag från länet var också inbjudna.

Landsbygdsnätverket, i samarbete med medlemsorganisationerna i utvalda kommuner, genomförde fem bushresor fördelade över hela landet under 2015.

Information som gavs i bussen under rundturen:

  • Hur såg det ut här förr? Vad är det som förändrats?
  • Varför slutar man med mjölk- och nötköttsproduktion?
  • Statistik och trender
  • Skillnader mellan svensk livsmedelsproduktion och importerat beträffande djuromsorg, livsmedelssäkerhet och betydelse för sysselsättning
  • Svensk nötköttsproduktion och klimatfrågan
  • Hur skulle det kunna se ut? Vad kan vi gemensamt göra för att komma dit?

Bushresan utgick från fyra städer under sommaren och hösten 2015. Vill du veta mer kan du få mer information på vår sida om bushresorna. Öppnas i nytt fönster.

Publicerades