Landsbygdsnätverket
Blå omsorg

Det finns en framtid för nya tjänster inom det som kallas blå omsorg. Foto: Jukka Viita-aho

Blå omsorg – naturen som hälsopotential

Naturen tar hand om människan och människan tar hand om naturen. Det är filosofin bakom konceptet blå omsorg som nu kan komma att prövas i projektform i Finland. Att naturen har, vetenskapligt bevisat, positiva effekter på såväl fysisk som psykisk hälsa talar för en framtid för de nya tjänsterna.

Blå omsorg är en verksamhet som kan kopplas till sociala tjänster så som rehabilitering, äldreomsorg och integration, pedagogiska tjänster riktade mot skolan eller så kallade välmåendetjänster inom besöksnäringen. Dessa kan i sin tur skapa fler företag, och en utveckling av befintliga företag, i Kvarkenregionen berättar Pia Smeds som är forskare vid Naturresursinstitutet LUKE.

– Idén är att samla företagare, forskare, utvecklare och myndigheter som brinner för att få igång blå omsorg. Köparna kommer från det privata eller kommunala näringslivet och företagen kan vara fiskeentreprenörer eller verksamheter inom kustnäringarna till exempel.  

Pia Smeds

Pia Smeds Foto: Sissel Smeds

Nya roller inom fiske- och vattenbruk

Än så länge ligger det hela på projektstadiet med sökta projektmedel genom Kustaktionsgruppen (KAG) i region Österbotten. Men det finns en rad förväntningar som kan infrias i framtiden.

– Förutom att bli en binäring för företagarna kan verksamheten öka kunskapen om primärnäringarna, vilket höjer statusen och värdet hos fiskeyrket, fortsätter Pia Smeds. Fiskarens roll i samhället ändras och nya arbetsmöjligheter ges för speciellt kvinnor och unga, som inte är intresserade av att livnära sig på endast fiske. Det stärker den demografiska utvecklingen längs kusten.

Jessica Sundman jobbar som rådgivare i Kustaktionsgruppen inom organisationen Aktion Österbotten. Hon ser också fördelar med konceptet.

– Vi hoppas att det ska kunna gynna fiskerinäringen genom att yrkesfiskare och andra aktörer i kustsamhällena kan diversifiera sin verksamhet och erbjuda blå omsorgstjänster. Vistelse i blåa områden ökar även intresset för natur och fisk. I slutändan vinner de som kan erbjuda sina tjänster och människorna i behov av exempelvis terapi och rehabilitering.

En blå resurs

Jessica Sundman

Jessica Sundman Foto: Pia Smeds

– Styrkan med blå omsorg är att den baserar sig på en resurs som vi i norden ännu har stora mängder av, nämligen ren natur. Och forskare spekulerar i att effekterna av blåa miljöer kan vara större än av de gröna miljöerna, säger Pia Smeds som också är projektledare för det som heter Blå omsorg – servicemodell för utsatta barn och unga i Österbotten.

Om projekt kommer igång kommer det att lyftas fram som ett exempel på vad kustregionen kan erbjuda.

– Andra fördelar är att vi kan öka människors intresse för vår region och natur samt en hälsosam livsstil och hållbarhet, säger Jessica Sundman.

 

 

 

Text: Ingrid Whitelock

Publicerades