Landsbygdsnätverket

Nyheter och artiklar

 • Två tallrikar med pizza bredvid varandra.

  Ny kampanj lyfter svensk ost på pizzan - lanseras inför nyårsdagen


  Hallå där gruppen för Svenska råvaror i privata restauranger!Ni jobbar just nu med kampanjen #SvenskOstPåPizzan, med sikte på internationella pizzadagen den 1 januari. Kan ni berätta mer om vilka som står bakom och varför ni gör den här satsningen?
 • Bodil Ståhl

  Nyfiken på Bodil Ståhl


  En av de som driver Landsbygdsnätverkets arbete med klimatanpassning i landsbygder är Bodil Ståhl, projektledare och sakkunnig vid SMHI.
 • Per Idlund, sortiment- och inköpschef, Martin & Servera, Jens Thulin, köttbonde och operativ chef på Mylla och Hannah Wendin, agronom och rapportförfattare

  #153 Fler svenska råvaror på restaurang – det här visste du inte om grossisternas roll


  De är mellanhanden som vi matkonsumenter inte alltid tänker på: grossisterna. De som köper in råvaror från livsmedelsproducenter och säljer vidare till restaurang och café. En viktig länk i kedjan från jord till bord. Men hur fungerar egentligen det svenska grossistledet? Kan stora och små grossister komplettera varandra? Och vad behövs för att fler svenska råvaror ska nå ut på tallriken?

 • Hand som håller upp ett knippe morötter.

  Ett nytt recept för matsystemet - Vinnova samlar aktörer som vill bidra till ett hållbart matsystem


  Vinnova har tillsammans med aktörer från olika delar av samhället identifierat fem spetsområden med potential att radikalt förbättra matsystemet. Nu är det klart vilka organisationer som kommer att delta inom de olika spetsområdena.
 • Landsbygdsveckans logga med ett träd på, stammen utgörs av tre pilar som sträcker sig upp i lövverket

  Välkommen in på Landsbygdsveckan.se


  Nu lanserar vi Landsbygdsveckan.se och från och med i dag kan du gå in och anmäla dig. Landsbygdsveckan kommer äga rum den 2-5 maj 2023. Genom att samlas till en gemensam plattform vill Landsbygdsveckan öka kunskapen, stärka nätverken och öka engagemanget för landsbygdernas utveckling.
 • Anna Tengqvist, nationell och internationell samordnare vid Mötesplats Social innovation, Ylva Lundkvist Fridh, vd, Mikrofonden Sverige och Tim Lager, Samordnare på Utvecklings- och kontrollenheten, Jordbruksverket

  #152 Svenska landsbygder som motor för sociala innovationer – när helt nya idéer gör skillnad


  För samhället i stort, och speciellt för landsbygderna, kan sociala innovationer spela en stor roll. En social innovation kan vara en idé i en lokal förening, ett företag eller en kommun som löser ett konkret samhällsproblem. Så vilken nytta har vi av dem och hur kan man finansiera en idé som i första hand inte är till för att generera vinst?
 • Webbinarium: Goda exempel på arbete med klimatanpassning på gårdsnivå


  Välkommen till Landsbygdsnätverkets andra webbinarium på temat klimatanpassning i landsbygder. Tisdagen den 6 december kl. 13.00-15.00 får vi bland annat del av goda exempel från arbete med klimatanpassning på gårdsnivå,
 • Kvinna som bär en korg med hummer framför en fiskebåt.

  Landet lär #64 Vad får vi för pengarna? Om nya havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet


  Hur ser de olika stöden ut i det nya havs-, fiskeri-, och vattenbruksprogrammet? Vad har varit viktigt att ha med utifrån ett svenskt perspektiv? I Landet lär-webbinariet den 29 november presenterar Jordbruksverket programmet och de stöd som finns att söka.
 • Porträttfoton: Palle Borgström, Christina Nordin, Annika Sohlström, Jan Bertoft

  Debattartikel i Dagens samhälle om offentliga måltider


  Lyft in de offentliga måltiderna i det övergripande beredskapsarbetet! Detta är en av uppmaningarna från LRF, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Sveriges Konsumenter i den gemensamma debattartikeln, den 10 november.
 • Fotomontage, porträttbild 4 personer i ett kök och tre infällda foton som visar dekorationer i en matsal samt mat.

  Dagen då måltiderna stod i fokus från tidig morgon till sen kväll


  – Det var rejält tryck på Offentliga måltidens dag, den 20 oktober 2022. Varmt tack till alla som bidrog till firandet. Måltidsorganisationer, förskolor och skolor, vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, sjukhus. Så mycket spännande hände i hela landet, säger Eva Sundberg, samordnare vid Landsbygdsnätverket och projektledare för MATtanken.
 • 30-40 år etnicitet kaukasisk lantbruk mark

  Många lantbruksföretag arbetar med innovation


  En enkätstudie visar att en tredjedel av jordbruksföretagen arbetar aktivt med innovation, jämfört med nästan hälften av företag i andra sektorer. Starkast samband med innovationsförmåga hos jordbruksföretag fanns hos exporterande företag, företag där ägaren eller någon i personalen har eftergymnasial utbildning, samt företag med tillgång till ny kunskap från forskning, försök och konsulttjänster.
 • Kollage med två bilder. Till vänster: Porträttbild på landsbygdsminister Peter Kullgren. Till höger en traktor som kör på en åker.

  Regeringen presenterar satsningar för landsbygder


  På en pressträff på måndagen presenterade regeringen satsningar för att förbättra villkoren för landsbygder. Det handlar bland annat om sänkt skatt för diesel som används inom jord,- skogs och vattenbruk, utbyggnad och underhåll av vägnätet samt bredbandsutbyggnad.
 • Gaëlle Leduc, doktorand på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

  Hallå där Gaëlle Leduc


  Du är anställd som doktorand på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har skrivit en doktorsavhandling om vad som påverkar lantbrukares val av produktionssystem och drivkrafter för ekologiska metoder. Vad arbetar du med nu?
 • Ung man går på en vandringsled.

  Ny guidebok för att utveckla smarta landsbygder


  Under två och ett halvt år har projektet Smart Rural 21 - med stöd från Europeiska kommissionen - inspirerat platser att utveckla och implementera smarta byar och strategier i Europa. På projektets avslutningskonferens i Polen fick bland annat en österrikisk by berätta om hur ortsborna förvandlar el till öl.