Landsbygdsnätverket
Illustration med tallrik, kniv, gaffel och sked. På tallriken syns orden Ett nytt recept för skolmåltider.

Nationell samverkan kring utveckling av skolmåltiderna

– MATtanken har fått i uppdrag att genomföra en inventering hos de 20 kommuner och 1 region som ansökte om att bli utvecklingsmiljöer i satsningen Ett nytt recept för skolmåltider, men som inte blev antagna. Det finns många spännande idéer att ta tillvara i deras ansökningar. Nu kontaktar vi dem för att se om det finns intresse hos dem för att ta steg vidare, säger Eva Sundberg, projektledare för MATtanken.

– Ända sedan den spännande satsningen Ett nytt recept för skolmåltider Länk till annan webbplats. drog igång har Jordbruksverket funnits med som projektpart. I praktiken är det vi som jobbar med MATtanken som handfast engagerat oss och förmedlat erfarenheterna från arbetet vidare in på Jordbruksverket, säger MATtankens projektledare Eva Sundberg.

Livsmedelsverket, som projektleder det Vinnovafinansierade arbetet, är nu överens med Jordbruksverket att MATtanken ska göra en inventering hos de som ansökte om att få bli så kallade utvecklingsmiljöer men som inte antogs. Det var enbart 4 av 25 sökande som kom med (Munkedal, Karlstad, Vallentuna och Hofors)

– De övriga 21 har vi nu alltså fått i uppgift att kontakta för att undersöka intresset som finns hos dem av att dela med sig av egna utvecklingsarbeten och ta del av andras för att utveckla det egna arbetet, säger Eva.

Det blir MATtankens nya medarbetare Anna Lundstedt som rivstartar genom att ta sig an denna uppgift.

– Vi hoppas verkligen att det finns ett fortsatt intresse att finnas med på ett hörn i Ett nytt recept för skolmåltider. När vi läser ansökningarna konstaterar vi att det finns väldigt många spännande och innovativa idéer att stötta, ta tillvara och sprida, säger Anna.

Senast uppdaterad