Landsbygdsnätverket
Foto från Nyköpings kommun där en kock står framför ett filmteam och en filmkamera.

Några av inslagen i filmen är inspelade i Nyköpings kommun.

MATtanken startar nya året med att rulla ut filmen: 3 miljoner måltider

Med filmen 3 miljoner måltider vill MATtanken på ett kortfattat och kärnfullt sätt lyfta fram Sveriges offentliga måltider, det vill säga måltiderna inom förskola, skola, vård och omsorg.

Syftet med 3 miljoner måltider är att bidra till att fler verksamheter i kommuner och regioner tillsammans med andra aktörer i samhället fortsätter att samlas kring, ta tillvara och utveckla de offentliga måltiderna.

– Måltiderna är en del av förskolebarnens, elevernas samt vård- och omsorgstagarnas vardag. De serveras där människor bor och verkar, i landets alla hörn. Trots att det handlar om 3 miljoner måltider som tillagas och serveras, varje dag, så är det lätt att missa den stora kraft som finns här. Vi ser inte styrkan i den rikstäckande infrastruktur som vi byggt upp under lång tid och alla mervärden som finns kring måltiderna, som vi årligen lägger 30 miljarder av våra skattepengar på, säger MATtankens Eva Sundberg.

>> Här kan du se filmen - och läsa mer om den!

Eva Sundberg

Eva Sundberg intervjuas i filmen.

Senast uppdaterad