Landsbygdsnätverket
Montage: Inbjudan till riksdagsseminarium och foto på Anna Lindelöw Mannheimer

Riksdagsseminariet i april 2021 anordnades av föreningen Frisk mat tillsammans med riksdagens friskvårdsnätverk. Anna Lindelöw Mannheimer är ordförande för Frisk mat.

Framåtriktade samtal på riksdagsseminarium om folkhälsa och offentliga måltider 

Den 21 april deltog MATtankens projektledare Eva Sundberg i ett panelsamtal. Det var riksdagens friskvårdsnätverk som tillsammans med föreningen Frisk mat anordnade ett seminarium med folkhälsa och offentliga måltider som tema.

– Vi vill förbättra folkhälsan genom att se de offentliga måltiderna som en unik folkbildnings- och hälsoinsats, sade Anna Lindelöw Mannheimer, ordförande för föreningen Frisk mat och en av initiativtagarna till seminariet.

– Det var intressant att medverka i ett sammanhang där forskare, representanter från myndigheter och offentlig sektor samt andra sakkunniga inom offentliga måltider kunde möta politiker och andra intresserade från hela landet, säger Eva Sundberg som under mötet fick chans att lyfta exempelvis betydelsen av Offentliga måltidens dag och behovet av livsmedelsstatistik för att kunna följa upp vad köps in till offentliga kök.

Eva tog även chansen att påminna om att det är 30 miljarder av våra skattepengar som vi årligen satsar på offentliga måltider och det är hög tid att vi börjar att tillvara dem på bästa sätt.

Nationalekonom Ingvar Nilsson tryckte på att det finns en systemproblematik.

– Kostnader för ohälsa och utanförskap är ofta osynliga och långsiktigt förebyggande arbete möts ofta av argumentet att det blir för dyrt. Vi måste börja se måltiderna som en social investering och förstå att exempelvis en satsning på en bra skolmåltid ger en kostnad i en verksamhetsbudget, men vinsten hamnar någon annanstans. När vi arbetat med psykisk ohälsa, missbruk eller kriminalitet så angriper vi idag problemet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Så behöver vi börja göra även inom området mat och folkhälsa, sade Ingvar.

Emelie Eriksson från Livsmedelsverket kunde här fylla i, genom att berätta att Livsmedelsverket just nu genomför en samhällsekonomisk analys av hur offentliga måltider kan främja en hållbar livsmedelskonsumtion för bland annat hälsan.

– Allt för lite av den offentliga maten hamnar i magen, ett hinder är strukturer och organisatoriska utmaningar för de offentliga köken, snarare än det som ligger på tallriken. Det behövs samhällsekonomiska beräkningar för att förstå utmaningarna och hitta lösningar som tar itu med grundproblemen istället för att lösa symptomen, sade Emelie.

I samband med riksdagswebbinariet visades ovanstående förfilm från Frisk mat.

Mer information

Se det inspelade webbinariet på Youtube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Deltagarna i samtalspanelen var:

  • Ulrika Jörgensen (M) och Mats Wiking (S), arrangörer och initiativtagare till Riksdagens Friskvårdsnätverk.
  • Anna Lindelöw Mannheimer, Ordförande Föreningen Frisk Mat
  • Anna Wahl, Dietisternas Riksförbund, projektledare hälsofrämjande sjukhusmåltider.
  • Eva Sundberg, Projektledare för MATtanken och sakkunnig kring mat och måltidsfrågor på Jordbruksverket/Landsbygdsnätverket
  • Dr Isis Amer–Wåhlin, Läkare och grundare av specialistmottagningen 2Heal
  • Emelie Eriksson, Livsmedelsverket, Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg
  • Ingvar Nilsson, Nationalekonom
  • Patric Gill, Kostchef Köpings kommun

Läs mer om föreningen Frisk mat på www.friskmat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs MATtankens information om hur offentliga måltider gör skillnad för folkhälsan.

Senast uppdaterad