Landsbygdsnätverket

Övergripande syfte

Syftet med MATtanken är att främja ökad kvalitet på offentliga måltider och att de resurser som satsas på dessa tillvaratas på bästa sätt. Det gör vi genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte i hela kedjan från producent till konsument.

Agenda 2030

Utgångspunkten för projektet är Agenda 2030 - FN:s globala mål för hållbar utveckling. Livsmedel och matvanor relaterar direkt eller indirekt till alla 17 mål. Eftersom målen hänger ihop når vi inte framgång om vi enbart fokuserar på några av dem. För att nå en hållbar utveckling krävs ett helhetsgrepp och för att lyckas med det krävs samarbete.

Läs mer om Agenda 2030 härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I förlängningen kan MATtanken bland annat bidra till


Miljömässig hållbarhet
Minskad klimat- och miljöbelastning
Ekosystemtjänster säkras

Social hållbarhet
Förbättrad folkhälsa
Positiv landsbygdsutveckling (t.ex. nya arbetstillfällen)
Medbestämmande och delaktighet hos konsumenten

Ekonomisk hållbarhet
Stärkt konkurrenskraft hos primärproducenter och livsmedelsföretag
Bättre utnyttjande av skattemedel

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post

Följ oss i sociala medier

Facebooklänk till annan webbplats

Twitterlänk till annan webbplats

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster