Landsbygdsnätverket

Upptaktsträff: Vi skalar upp arbetet med erfarenhetsutbyte inom Ett nytt recept för skolmåltider

MATtanken bygger vidare på det arbete som startades upp under vårens tematräffar inom ramen för Ett nytt recept för skolmåltider och skalar upp arbetet med erfarenhetsutbyte.

Kom och var med på en träff där vi berättar mer om våra tankar kring en idébank som språngbräda för fortsatt utveckling av hållbara skolmåltider, vänkommuner, digitalt forum, med mera.

Läs mer på www.mattanken.se/skolmaltider. Här finns också länken till anmälan till den 8 september.

 

Senast uppdaterad