Landsbygdsnätverket

Med Agenda 2030 som vägledare i skolköket

I Vaxholms stad är målsättning att skapa en hållbar framtid för barnen. Därför jobbar man med konkreta hållbarhetsmål inom måltidsverksamheten.

När Margareta Andersson tog över tjänsten som kostchef för måltidsenheten i Vaxholms stad inledde hon ett arbete mot en helt ny organisation.

– Det har varit en utmanande resa att få personalen att gå från enskilda mål för sitt eget kök till att se sig som en del av Måltidsenheten med ett gemensamt uppdrag, berättar Margareta.

Nu är det slut med att öppna kartonger med färdigmat, nu lagar de mat från grunden. Under hela processen har hållbarhetsperspektiven varit vägledande. Ett helhetsgrepp och tydliga mål för såväl verksamheten som för varje medarbetare gör att hållbarhetsperspektiven idag genomsyrar alla delar.

– Oavsett fråga gäller det att använda sig av rätt kompetens på rätt plats, säger Margareta. Inte minst att använda den expertkompetens som redan finns inom kommunen. I Vaxholms stad finns en hållbarhetsstrateg som varit till stor hjälp för Måltidsenheten genom att utbilda och guida personalen mot de hållbarhetsmål som idag styr verksamheten. En gemensam utbildning för all personal, och ett studiebesök i Södertälje hösten 2014, blev startskottet för arbetet med att minska verksamhetens klimatpåverkan.

I Vaxholms stad har de kommunövergripande målen brutits ned via Utbildningsförvaltningen och Måltidsenheten till individuella hållbarhetsmål. Under 2017 började Måltidsenheten arbeta för att minska användningen av mängden kött med högst klimatpåverkan till mer hållbara alternativ genom proteinväxling. Växlingen har genomförts genom att byta ut nötköttet mot andra köttslag, att blanda ut köttet med växtbaserade proteinslag samt att laga fler vegetariska rätter. Enhetens hållbarhetsmål under 2018 handlar i hög grad om att stabilisera arbetet från 2017 och behålla de nivåerna både vad gäller mängden nötkött som används, den totala mängden kött som köps in och nivåerna på tallrikssvinnet. För att nå detta har individuella mål om just proteinväxling satts för exempelvis kockarna. En av Margaretas främsta lärdomar hittills från arbetet med omorganisationen är att förändring tar tid och det gäller att låta arbetssätt och rutiner få landa.

Måltidsenheten arbetar inte bara med miljömål, de sociala perspektiven på hållbarhetsfrågorna är lika viktiga. När kommunen skulle bygga en ny högstadieskola poängterade Margareta vikten av inkludering och en måltidsmiljö som alla, oavsett behov, ska kunna äta tillsammans i. När matsalen byggdes lades därför extra resurser på att utforma en lunchmiljö som går i lugna färger, med tysta möbler och en variation av möblering där gästerna kan välja att sitta vid vanliga låga bord, vid höga bord eller lite mer åtskilt vid bord vända med utsikt ut genom panoramafönsterna som omgärdar hela matsalen. I restaurangen serveras det varje dag mat från fem stationer och det kan vara så mycket som tretton olika rätter per dag. Något för alla, varje dag. Gästernas åsikter fångas dels i de matråd som finns på varje skola men även i SkolmatSveriges enkät som genomförs årligen. Margareta ser med spänd förväntan fram emot resultaten från årets enkät, då den nybyggda Kronängsskolan utvärderas av elever som gått på skolan för första gången. Nu är det på riktigt, säger Margareta.

Margareta tänker inte känna sig i mål med hållbarhetsarbetet förrän måltiderna har blivit schemalagda.

– Jag vill att måltiderna ska bli en integrerad del av skolans mål. Med så kallade pedagogiska måltider kan vi på ett bra sätt bidra till goda och hållbara matvanor och ökad folkhälsa. En måltid måste få ta tid. Det finns ett stort värde i den kunskap och den resurs som lunchen är och som måltidspersonalen har. Dessutom minskar matsvinnet när gästerna får tid att äta, berättar Margareta.

Just nu pågår arbetet med att ta fram verksamhetsmål för 2019 och ett litet steg mot Margaretas långsiktiga mål om att använda måltiderna i undervisningen tas genom att i högre grad matcha Måltidsenhetens mål med skolans mål. Och såklart den alltid pågående utmaningen i att öka hållbarheten samtidigt som kvalitén bibehålls och matglädjen inte går förlorad.

– Vi har kommit långt, men vi har mer att uppnå, det är för barnens skull vi gör det här, säger Margareta.

Fakta om Måltidsenheten i Vaxholms stad

Måltidsenheten ansvarar för måltiderna till 2200 gäster i förskola och skola varje dag och är organisatoriskt ordnad under Utbildningsförvaltningen.

De har 26 medarbetare, ett centralkök, 4 mottagningskök, 7 produktionskök och egen matdistribution mellan köken.

Webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Margareta Andersson, kostchef
08-52 24 27 16
maltidsenheten@vaxholm.se

Läs också

Samlingsartikeln: Politik för hållbara och goda måltider.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post