Landsbygdsnätverket
Idéslussen i Sundsvall

Idéslussen i Sundsvall. Från vänster Sara Andersson (idécoach), Katarina Palmgren (idécoach) samt Eva-Marie Blusi Tyberg (projektledare).

Idésluss främjar innovationer i måltidsorganisationen

Idésluss Sundsvallsregionen är en av hittills tolv idéslussar i landet. Måltidsorganisationen i Sundsvalls kommun har bland annat använt den för att undersöka varför seniorrestaurangerna besöks av fler män än kvinnor.

Syftet med en idésluss är att skynda på förnyelsearbetet och fånga upp de behov av utveckling som inte får plats i det dagliga arbetet. Idéslussen i Sundsvalls kommun är öppen för alla medarbetare. Sundsvalls Mat & Måltider har använt sig av slussen för att testa flera olika idéer. Kajsa Stenlund, sektionschef i Sundsvalls Mat & Måltider har jobbat med måltidsfrågor i över 20 år och har under sitt arbete i olika kommuner upplevt att det är fler män än kvinnor som äter i kommunens seniorrestauranger.

– Om det är så att det bor fler män än kvinnor i våra upptagningsområden är det inte så konstigt, men om det inte är så, vad kan det då bero på? Varför verkar fler kvinnor än män välja bort att besöka våra restauranger? frågar Kajsa Stenlund.

Genom Idésluss Sundsvallsregionen fick Kajsa för första gången stöd och möjlighet att utforska sina iakttagelser mer noggrant. Första steget blev att göra en enkel undersökning där Sundsvalls Mat & Måltider förde statistik över gästerna i två av sina seniorrestauranger. Därefter genomfördes intervjuer med personer som i olika stor utsträckning brukar besöka kommunens restauranger. Kajsas känsla stämde, en större andel av besökarna i seniorrestaurangerna är män.

– Vi behöver sänka trösklarna för att alla som vill ska kunna komma och äta hos oss, berättar Kajsa.

Undersökningen visade att anledningarna till att kvinnor väljer bort att besöka restaurangerna är flera. Det handlar om både utbudet, den sociala miljön och möjligheten att ta sig dit. När det gäller utbudet så serveras det främst traditionell husmanskost och flera av de kvinnor som intervjuats ser gärna att ett restaurangbesök bjuder på mat som de vanligtvis inte lagar själva, något lite mer lyxigt. När det gäller de sociala aspekterna framkom det att det inte upplevs som så lätt att knyta nya kontakter i restaurangerna och att man inte gärna vill sitta och äta ensam i restaurangen.

– Vi vet att ensamhet är ett problem i samhället idag, och måltiden kan fylla en viktig social aspekt, det är så mycket mer än bara god och näringsriktig mat, säger Kajsa, som med hjälp av undersökningen kan föra en tydligare dialog med hemtjänsten och äldreomsorgen om vikten av att jobba gemensamt med att främja sociala kontakter.

Idéslussen bygger på idébärare i verksamheterna som är med och undersöker och arbetar vidare med frågan.

– Vi går aldrig in i verksamheterna och tar över, vi är inte experter på verksamheten utan på utvecklingsprocesser. Vårt fokus är att försöka göra saker enkla, att börja i liten skala och testa och lära för att sedan ta nästa steg, berättar Sara Andersson som är idécoach. Några av de lärdomar och insikter som arbetet med idéslussen hittills har lett till är att:

  • Många medarbetare är lösningsorienterade, men att det saknas en förståelse för behov och effekter.
  • Perspektivet är ofta internt. Man behöver få ett större utifrånperspektiv och involvera de som använder kommunens tjänster på ett bättre sätt.
  • Förnyelsearbete tar tid och kräver att resurser avsätts. Det sker inte av sig själv.

Om nu systemet är riggat för män och det inte är utformat efter både äldre kvinnors och mäns behov, hur behöver det då utvecklas för att fungera för framtidens äldre?

– Idéslussen kan användas för att utforska framtiden. Den yngre generationen är van vid att äta ute på ett annat sätt, det hade varit spännande att undersöka frågan ur ett framtidsperspektiv, vilka önskemål och behov har den kommande generationer och hur behöver vi då förändra vårt system för att tillfredsställa dessa önskemål och behov? säger Sara Andersson.

Mer information

Idésluss Sundsvallsregionen är en av tolv idéslussar som startats genom en utlysning från Vinnova. Tanken är att idéslussarna ska bli en del av kommunernas ordinarie arbete efter projektens slut. På Vinnovas hemsida Länk till annan webbplats. finns mer information om idéslussar i offentlig sektor.

Idésluss Sundsvallsregionen är ett samarbetsprojekt mellan partnerkommunerna Sundsvall, Ånge, Härnösand och Timrå samt två näringslivskluster, Bizmaker samt Bron Innovation. Medfinansiärer är även Vinnova, Region Västernorrland och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Innovation Hub Sundsvall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Kajsa Stenlund, sektionschef Sundsvalls Mat & Måltider
060-191566
kajsa.stenlund@sundsvall.se

Sara Andersson, idécoach Idéslussen Sundsvallsregionen
sara.z.andersson@sundsvall.se

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post