Landsbygdsnätverket

Höga krav och små volymer - Rättvik upphandlar med mod för hållbarhet

Genom aktiv kontakt har Rättviks kommun lyckats få fler lokala leverantörer att lämna anbud vid de senaste upphandlingarna.

Genom att åka ut till mindre, lokala, leverantörer och berätta hur processen kring livsmedelsupphandlingen går till har Erik Linder, inköpssamordnare i Rättvik och Anders Frodig, kostchef i Rättviks kommun, lyckats få fler lokala leverantörer att lämna anbud vid deras två senaste upphandlingsförfaranden.

– Med enskilda möten fick vi till en bättre dialog än vad vi hade fått om alla samlats till samma möte, säger Anders Frodig.

2015 påbörjades arbetet med en ny strategi för upphandlingen. I den nya strategin delades upphandlingen in i två block med mindre delområden. Blocken upphandlas åren efter varandra med avtal som löper på fyra år (2+1+1).

I Rättvik har de haft mod att ställa höga krav även för de små delområdena inom ramavtalet. Och det är inte helt riskfritt. På ett delområde var kraven som ställdes irrelevanta och det kom därför inga anbud. Erik och Anders betonar vikten av att föra dialog med leverantörerna. Både för att klargöra hur processen går till men också för att försäkra sig om vad leverantörerna har för utbud och om de har intresse i att vara med i den offentliga affären.

Erik och Anders

Att inventera sitt närområde, och föra en tidig dialog om varför företaget inte varit delaktigt i tidigare upphandlingar, är alltså två goda råd till den som vill få fler lokala företag att lämna anbud. Ett annat framgångstips är att lägga stor vikt på sortimentssammansättningen i varje område, och att ta bort för små sällanköpsvaror, så att det stämmer med leverantörernas utbud och är affärsmässigt intressant. Det är också viktigt att tänka på att samarbetet med en mindre leverantör kan se lite annorlunda ut jämfört med de större leverantörerna.

– Vi måste ha en annan förståelse för vad en mindre leverantör kan hinna göra jämfört med de stora företagen. Att vi kanske måste påminna om en faktura eller att få statistik. Vi kan inte alltid förvänta oss samma regelbundenhet från minde leverantörer, säger Anders Frodig.

För Erik och Anders är hållbarhets- och kvalitetsperspektiven viktiga. Rättviks kommun är nästan helt självförsörjande på KRAV-producerat nötkött och potatis genom projektet Återtaget som är ett samarbete mellan kostenheten och det egna naturbruksgymnasiet.

När de nya förfrågningsunderlagen för upphandlingen skulle utformas sattes hållbarhetsperspektiven i fokus. Det har resulterat i att all fågel som tillagas och serveras av kommunen är svensk. Alla ägg kommer från en lokal leverantör och av kvalitetsmässiga skäl har den frysta fisken nästan helt ersatts av färsk fisk. Det är också lokala grossister som idag är ansvariga för stora delar av leveranserna.

Anders Frodig berättar att responsen från såväl kockar som matgäster och anhöriga är odelat positiv över att allt nötkött numera är svenskt och ekologiskt.

– Det är en yrkesstolthet att både tillaga maten från grunden och att få göra det med svenska, lokala råvaror, säger Anders Frodig.

Information om Återtaget

Syftet med projektet är att öka kvalitén på maten som serveras i Rättviks kommuns skolor, förskolor och äldreomsorg, minska transporterna och få en livsmedelsproduktion som är långsiktigt hållbar. Varje år ger naturbruksutbildningen en köttproduktion av ca 60 djur som slaktas och förädlas lokalt. Därutöver odlas framför allt potatis och morötter som försörjer de kommunala köken till 90 procent. Kostenheten ansvarar för att produkterna levereras till verksamheterna. Återtaget är ett utvecklingsprojekt och nya idéer testas och utvecklas kontinuerligt.

Mer om Återtaget på Rättviks kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Material att ladda ner

Förfrågningsunderlag - grossist, grönsaker m.m. Pdf, 229.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Förfrågningsunderlag - kött, ägg, mjölkprodukter m.m. Pdf, 369.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Anders Frodig, kostchef Rättviks kommun
0248-703 14
anders.frodig@rattvik.se

Erik Linder, inköpssamordnare Rättviks kommun
0248-701 41
erik.linder@rattvik.se

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post