Landsbygdsnätverket

Hållbara offentliga måltider gör skillnad för folkhälsan. De berör alla åldrar.

Genom hela livet har kosten avgörande betydelse för människans fysiska och psykiska utveckling, hälsa och välmående. Varje vardag serveras också tre miljoner måltider förskola, skola, vård och omsorg. De offentliga måltiderna berör människor i många av livets viktiga skeden.

  • Goda matvanor grundläggs tidigt i livet. Både yngre och äldre barn äter minst ett av dagens mål på förskolan eller i skolan. För många ungdomar är skollunchen en garant för ett mål lagat mat om dagen. Därför är det extra angeläget att lära sig om bra kost och mat redan i tidig ålder, genom exempelvis pedagogiska insatser i förskola och skola.
  • För invånare med behov av omsorg och vård, inte minst de äldre, har den offentliga maten avgörande betydelse. Det handlar om livskvaliteten i vardagen för den som inte kan laga själv. För de sjuka eller sköra är näringsrik och aptitretande mat av extra stor vikt, i förebyggande syfte såväl som för att möjliggöra återhämtning. Många äldre är eller riskerar dessutom att bli undernärda. Ofta upptäcks detta i ett sent skede, vilket är problematiskt då det är svårt och tidskrävande att återställa näringsbalansen hos den som blivit undernärd.

  Senast uppdaterad

  Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

  Besöksadress

  Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

  Kontakt

  036 – 15 50 00
  Skicka e-post