Landsbygdsnätverket

Styrgruppen

Här hittar du kontaktuppgifter till alla ledamöterna i Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Nätverket leds av styrgruppen som representerar 15 av de organisationer och myndigheter som är medlemmar i Landsbygdsnätverket.

Ordförande
Harald Svensson
Jordbruksverket
036-15 51 13

Ledamot
Anneli Gunnars
Naturbruksskolornas förening
070-382 28 00

Ledamot
Christina Milén Jacobsson
Hushållningssällskapet
0521-72 55 15

Ledamot
Lars Björneld
Lokalt ledd utveckling
070-559 61 56

Ledamot
Mårten Andersson
Svenska Fotbollförbundet
070-612 26 21

Ledamot
Sofia Björnsson
Lantbrukarnas Riksförbund
010-184 45 08

Ledamot
Tore Johnsson
Sv Fiskares Producentorg
070-753 40 61

Ledamot
Åse Classon
Hela Sverige ska leva
070-581 35 50

Adjungerad resurs
Åza Rydén
Svenska ESF-rådet

Ledamot
Anders Johansson
Coompanion
070-235 94 98

Ledamot
Caroline Karlsson
Lokalt ledd utveckling FOG
073-330 19 60

Ledamot
Eva Engström
Länsstyrelserna
010-225 33 95

Ledamot
Marianne Wetterin
Naturvårdsverket
010-698 14 23

Ledamot
Patrik Nilsson
Företagarna
08-406 17 24

Ledamot
Thomas Norrby
Sveriges Lantbruksuniversitet
018-67 18 89

Ledamot
Åsa Bjelkeby
Tillväxtverket
08-681 96 58

Adjungerad resurs
Lina Andersson
Jordbruksverket
036-15 61 67

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU