Just nu har vi driftstörningar på webbplatsen. Om du upplever problem när du besöker vår webbplats kan du stänga webbläsaren och försöka igen.

Landsbygdsnätverket

Styrgruppen

Här hittar du kontaktuppgifter till alla ledamöterna i Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Nätverket leds av styrgruppen som representerar 15 av de organisationer och myndigheter som är medlemmar i Landsbygdsnätverket.

Ordförande
Harald Svensson
Jordbruksverket
036 - 15 51 82

Ledamot
Anneli Gunnars
Naturbruksskolornas förening
070-382 28 00

Ledamot
Christina Milén Jacobsson
Hushållningssällskapet
0521-72 55 15

Ledamot
Lars Björneld
Lokalt ledd utveckling
070-559 61 56

Ledamot
Mårten Andersson
Svenska Fotbollförbundet
070-612 26 21

Ledamot
Sofia Lindblad
Lantbrukarnas Riksförb
08-787 58 90

Ledamot
Tore Johnsson
Sv Fiskares Producentorg
070-753 40 61

Ledamot
Åse Classon
Hela Sverige ska leva
070-581 35 50

Adjungerad resurs
Åza Rydén
Svenska ESF-rådet

Ledamot
Anders Johansson
Coompanion
070-235 94 98

Ledamot
Caroline Karlsson
Lokalt ledd utveckling FOG
0733-301960

Ledamot
Eva Engström
Länsstyrelserna
010-225 33 95

Ledamot
Marianne Wetterin
Naturvårdsverket
010-698 14 23

Ledamot
Patrik Nilsson
Företagarna
08-406 17 24

Ledamot
Thomas Norrby
Sveriges Lantbruksuniversitet
018-67 18 89

Ledamot
Åsa Bjelkeby
Tillväxtverket
08-681 96 58

Adjungerad resurs
Andreas Mattisson
Jordbruksverket
036-15 51 98

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU